Vladimír Lacko - Umakov

Fričovce 309  
082 37 Fričovce
Slovenská republika

IČO: 10740970
DIČ: 1020748377
IČ DPH: SK1020748377


Telefón: +421 51 7911 491, +421 905 681 337, +421 905 429 377
Fax: +421 51 7492 881
e-mail: 
info@umakovshop.sk
www: 
www.umakovshop.sk

Registrovaný ŽR ŽO OÚ Prešov, č. živ. reg. 707-5173

umakov_logo_cierne_velke.jpg