UMAKOV s.r.o.

Fričovce 309  
082 37 Fričovce
Slovenská republika

IČO: 36490822
DIČ: 2021778418
IČ DPH: SK2021778418

Telefón: +421 51 7911 491, GSM +421 905 681 337, +421 905 429 377, VoIP +421 650 405 126
Fax: +421 51 7492 881
e-mail: 
umakov@umakov.sk
www: 
www.umakovshop.sk

Registrovaný ŽR ŽO OÚ Prešov, č. živ.reg. 707-5173